پروژه ها

Projects

پروژه های منتخب


هتل آسمان کیش

هتل آسمان کیش

1398/02/02
برج‌های دو قلوی کیش

برج‌های دو قلوی کیش

برج‌های دو قلوی کیش
1397/10/22
دانشگاه آزاد اصفهان خوراسگان

دانشگاه آزاد اصفهان خوراسگان

دانشگاه آزاد اصفهان خوراسگان
1397/10/22
ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن اصفهان
1397/10/22
بازار شارستان کیش

بازار شارستان کیش

بازار شارستان کیش
1397/10/22
فرودگاه بین المللی امام خمینی

فرودگاه بین المللی امام خمینی

فرودگاه بین المللی امام خمینی
1397/10/22
پروژه شهریار - تبریز

پروژه شهریار - تبریز

پروژه شهریار - تبریز
1397/10/22
بیمارستان بهبود

بیمارستان بهبود

بیمارستان بهبود
1397/10/22
بیمارستان تخت جمشید

بیمارستان تخت جمشید

بیمارستان تحت جمشید - استان البرز
1397/10/22
پروژه روژان ولنجک

پروژه روژان ولنجک

پروژه روژان ولنجک
1397/10/22
بیمارستان طوس تهران

بیمارستان طوس تهران

بیمارستان طوس تهران
1397/10/22
پروِژه ولایت حکیم غرب تهران

پروِژه ولایت حکیم غرب تهران

پروِژه ولایت حکیم غرب تهران
1397/10/22
بیمارستان تالش گیلان

بیمارستان تالش گیلان

بیمارستان تالش گیلان
1397/10/22
فرودگاه مهرآباد تهران ترمینال 4

فرودگاه مهرآباد تهران ترمینال 4

فرودگاه مهرآباد تهران ترمینال 4
1397/10/22
دژدیس اصفهان

دژدیس اصفهان

دژدیس اصفهان
1397/10/22
مجتمع سیتی سنتر تهران

مجتمع سیتی سنتر تهران

مجتمع سیتی سنتر تهران
1397/10/22
مجتمع سپهر اصفهان

مجتمع سپهر اصفهان

مجتمع سپهر اصفهان
1397/10/22
مجتمع خلیج فارس -  یزد

مجتمع خلیج فارس - یزد

مجتمع خلیج فارس - یزد
1397/10/22
کوی استادان دانشگاه تهران

کوی استادان دانشگاه تهران

کوی استادان دانشگاه تهران
1397/10/22
فولاد مبارکه اصفهان

فولاد مبارکه اصفهان

فولاد مبارکه اصفهان
1397/10/22
مجتمع نگین البرز

مجتمع نگین البرز

مجتمع نگین البرز
1397/10/22
دانشگاه بوعلی سینا

دانشگاه بوعلی سینا

دانشگاه بوعلی سینا
1397/10/22
هتل قصر مشهد

هتل قصر مشهد

هتل قصر مشهد
1397/10/22
هتل عالی قاپو اصفهان

هتل عالی قاپو اصفهان

هتل عالی قاپو اصفهان
1397/10/22
هتل صدرا مشهد

هتل صدرا مشهد

هتل صدرا مشهد
1397/10/22
هتل درسای تهران

هتل درسای تهران

هتل درسای تهران
1397/10/22
هتل حیات مشهد

هتل حیات مشهد

هتل حیات مشهد
1397/10/22
هتل اسپادانا اصفهان

هتل اسپادانا اصفهان

هتل اسپادانا اصفهان
1397/10/22
معالی آباد شیراز

معالی آباد شیراز

معالی آباد شیراز
1397/10/22
مسکن مهر سیرجان

مسکن مهر سیرجان

مسکن مهر سیرجان
1397/10/22
خانه آفتاب قشم

خانه آفتاب قشم

خانه آفتاب قشم
1398/01/19