اخبار و رویدادها events

پویش قدردان آب باشیم در شهر شیراز

خلاصه :آیا به آبی که می نوشید، اندیشیده اید؟ سوره واقعه - آیه 68 آب به عنوان برکتی خدادادی که حیات می بخشد، زندگی را حفظ کرده و انسان و زمین را پاکیزه می گرداند. آب، مهمترین رکن توسعه صنعتی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بوده و در تمامی بخش های زیست محیطی، نقش سازنده و غیر قابل جایگزینی دارد. با افزایش جمعیت و توسعه شهر نشینی و نیز افزایش تقاضا، دستیابی به آب بهداشتی، همگان را دچار مشکل کرده است.
آیا به آبی که می نوشید، اندیشیده اید؟                           
                                                                                                      سوره واقعه - آیه 68

آب به عنوان برکتی خدادادی که حیات می بخشد، زندگی را حفظ کرده و انسان و زمین را پاکیزه می گرداند.
آب، مهمترین رکن توسعه صنعتی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بوده و در تمامی بخش های زیست محیطی، نقش سازنده و غیر قابل جایگزینی دارد.
با افزایش جمعیت و توسعه شهر نشینی و نیز افزایش تقاضا، دستیابی به آب بهداشتی، همگان را دچار مشکل کرده است.

 
هم اکنون کشور عزیزمان ایران نیز با بحران کم آبی در سالهای اخیر مواجه شده و عبور ازاین بحران مستلزم اراده ملی در تغییر رفتار فرهنگ استفاده از آب می باشد.

اصل 50 قانون اساسی: 
در جمهوری اسلامی محافظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیتهای اقتصـادی و غیر آن که بـا آلـودگی مـحیـط زیســت یا تخـریب غیـر قـابل جبــران آن ملازمـه 
پیدا کند، ممنوع است.

با توجه به اصل 50 قانون اساسی و وضعیت آب و کمبود آن در کشور، برای حفظ محیط زیست، جلوگیری از بحران کم آبی حال حاضر و آینده، ضرورت دارد تا کلیه ارگان های مربوطه، نسبت به ایجاد توجه و التزام به قوانین و قواعد مرتبط با مصرف آب، هماهنگی و اهتمام لازم را بعمل آورند.

هینه سازی مصرف آب، با رویکردهای زیر قابل اجراست:
      اصلاح قوانین و مقررات
       اجرای صحیح و بهبود عملکرد تجهیزات بکار رفته در تاسیسات
       ترویج استفاده از کاهنده های مصرف
       آموزش همگانی و اقدامات فرهنگی 


نجات بحران آب در کشور، مرهون مدیریت تقاضا، افزایش بهره وری در سیستم ها و استفاده بهینه از آب های نامتعارف از جمله پساب می باشد. این رویکرد از طریق مدیریت تلفیقی با مشارکت همگان و استفاده از تجارب موفق ملی و بین المللی همراه با عزم ملی میسر خواهد شد.
بدین جهت پویش اجتماعی  # قدردان _آب _ باشیم راه اندازی شده است تا لزوم تغییر نگرش از مدیریت تامین آب به مدیریت تقاضای آب را در جامعه نهادینه کند.
پویش اجتماعی # قدردان _آب _ باشیم برآن است تا با بهره گیری از جلسات آموزشی، تدوین و توزیع مواد انتشاراتی در مورد فناوری های روز دنیا، همکاری سازمان های دولتی در نحوه سیاست گذاری، برنامه ریزی، تدوین ضوابط و دستورالعمل ها، ایجاد بستر مناسب برای حضور بخش خصوصی، با اعمال مدیریت تقاضا در جهت بهبود الگوی مصرف آب، فرهنگ سازی کند.

اهداف پویش

بررسـی اطلاعـات و آمارها و پیش بینی هـای بحران آب درکشـور
بحث و تبادل نظر متخصصـین،  دانشـگاهیان و مدیـران دولتـی و 
غیر دولتی حوزه های مرتبط با آب و بحران آن در کشور 
بررسـی راهکار های دولتـی و بخش خصـوصی درمقابله با کم آبـی
ارائه راه حل هـای عمـلی – فنـی و اجتـماعـی (فرهنـگ سـازی)
معـرفـی سیسـتم های اصلاح الگـوی مصرف آب در کشـور 
 آمـوزش کارشناســان حوزه ساختمان در زمینه نحوه استفـاده از 
کاهنده های مـصرف آب

دوره های آموزشی پویش

​ماهیت اصلی پویش اجتماعی # قدردان _آب _ باشیم این است که در سراسر کشور، با بالا بردن سطح آگاهی و دانش در زمینه مدیریت تقاضای آب، بکوشد تا با استفاده از اصلاحات ابزاری و رفتاری به حل بحران کم آبی و بی آبی کمک کند.
 با توجه به برنامه ریزی ها و اهداف پویش# قدردان _آب _ باشیم، برنامه آموزشـی برای بیش از 1000نفر از کارشناسان و تکنسین های حوزه ساختمان و نصابان شیرآلات تدوین شده که آموزش  نصب شیرآلات دارای فناوری کاهش مصرف آب و معرفی کامل محصولات کاهنده مصرف، در این دوره ها بصورت رایگان آموزش داده می شود.

امید است بتوانیم قدمی هر چند کوچک ، در جهت قدردانی از آب ، این موهبت الهی ، برداشته باشیم.
 
شیرآلات شودر با پنج هدف کلی این پویش را دنبال می‌کند:
  • بررسی اطلاعات و آمارها و پیش بینی‌های بحران آب در کشور 
  • بحث و تبادل نظر متخصصین و متفکرین حوزه آب 
  • بررسی راهکارهای بخش خصوصی و دولتی در مقابله با کم آبی
  • ترویج فرهنگ صحیح مصرف آب
  • آموزش کارشناسان حوزه ساختمان در زمینه کاهنده‌های مصرف آب و بهینه سازی آب 
منتشر شده در تاریخ 1397/09/14

نظر خود را ثبت کنید