وبلاگ

Blog


همه مطالب


شیرآلات شودر انتخابی مناسب برای معماران و سازندگان

شیرآلات شودر انتخابی مناسب برای معماران و سازندگان

«تنوع محصولات شودر باعث شده تا موقعیتی برای معماران و سازندگان فراهم شود تا تمام آنچه در ذهن خود دارند را بتوانند اجرا کنند.» علیرضا سرخیل فروشنده خانه شودر خیام در این ویدیو از ویژگی‌های شیرآلات شودر می‌گوید.
1397/12/29
یکسان سازی قیمت‌ها در شیرآلات شودر

یکسان سازی قیمت‌ها در شیرآلات شودر

سهند گل‌محمدی از تنوع در طرح و رنگ می‌گوید همچنین استفاده از پرلاتور‌ها و کارتریج‌های مقاوم و باکیفیت اروپایی باعث شده که طول عمر شیر افزایش پیدا کند. این فروشنده باسابقه شیرآلات شودر معتقد است یکسان سازی قیمت‌ها در شیرآلات شودر باعث افزایش امنیت خاطر مصرف کننده نهایی در خریده گردیده است.
1397/12/29
بهنام محمدی فروشنده شیرآلات شودر از تنوع در طرح و رنگ محصولات می‌گوید
گفتگو با حمید سانی خانی فروشنده شودر در خیابان شیراز

گفتگو با حمید سانی خانی فروشنده شودر در خیابان شیراز

حمید سانی خانی فروشنده شودر در خیابان شیراز از خدمات و ویژگی های شودر و نیاز و خرید مشتری می گوید. «تا به امروز هر خدماتی از شرکت شودر داشتیم توانسته اند نیاز ما را برطرف کنند. مشتری ها هم با توجه به کیفیت خرید هوشمندانه دارند، نسبت به هزینه ای که می پردازند بهترین کیفیت را دریافت می کنند
1397/12/29
طرح های شیرآلات شودر پا به پای طرح های روز دنیا پیش‌ می رود
نکاتی که برای خرید شیرآلات باید بدانید

نکاتی که برای خرید شیرآلات باید بدانید

نزدیک سال نو می‌باشد و خیلی از هموطنان به دنبال تعمیرات خانه و خانه تکاتی و تغییر دکوراسیون هستند. این ویدئو به شما کمک می‌کند شیرآلات مناسب با ویژگی‌های عالی را انتخاب کنید.
1397/12/12
چرا شیرآلات شودر می‌خریم؟

چرا شیرآلات شودر می‌خریم؟

عوامل زیادی هستند که باعث فروش هرچه بیشتر محصولات در فروشگاه ها می شوند. در اولین قسمت این ویدیوها، از دیدگاه فروشندگان ببینید که چرا شودر را انتخاب می کنند و چه ویژگی هایی باعث شده مشتری های زیادی هم این محصولات را انتخاب کنند؟
1397/12/12
چرا شودر را انتخاب می کنیم؟

چرا شودر را انتخاب می کنیم؟

چرا شودر را انتخاب می کنیم؟ شودر ویژگی های زیادی دارد که باعث می شود از بین محصولات موجود در بازار برگزیده شود. این ویژگی ها و دلایل را از زبان کسانی بشنویم که نزدیک ترین ارتباط را با خریدارها دارند: فروشندگان شودر.
1397/12/12
صحبت‌های آقای ماندنی از انتخاب‌های کوچک و روزمره زندگی

صحبت‌های آقای ماندنی از انتخاب‌های کوچک و روزمره زندگی

آقای ماندنی یک عکاس و ایده پرداز است و جزو افراد مطرح در این زمینه بوده و در صفحه اینستاگرام هواداران بسیاری کارهای او را دنبال می‌کنند. آقای ماندنی معتقد است تمایز و تبحر آدم‌ها را می‌توان از روی جزئیاتی که به کار‌شان می‌دهند فهمید و همچنین به باور او می‌بایست برای داشتن یک محصول خوب و انتخاب یک محصول باکیفیت نبایستی عجله کرد...
1397/11/23
صحبت‌های خانم والا از صرفه‌جویی در مصرف آب

صحبت‌های خانم والا از صرفه‌جویی در مصرف آب

خانم والا یک بلاگر در زمینه دکوراسیون داخلی است و در صفحه شخصی خودشان از چیدمان و دکوراسیون داخلی مطلب منتشر می‌کنند. برای خانم والا استفاده از شیرآلاتی که مجهز به قطعاتی که در هدررفت آب جلوگیری کند اهمیت بسزایی دارد.
1397/11/23
صحبت‌های علی قاضی نظام و اهمیت او به جزئیات

صحبت‌های علی قاضی نظام و اهمیت او به جزئیات

علی قاضی نظام از افراد مطرح و شناخته شده در زمینه طراحی داخلی و دکوراسیون است که در شبکه‌ اجتماعی اینستاگرام به همین واسطه شهرت زیادی کسب کرده است. علی قاضی نظام معتقد است برای داشتن یک محصول خاص و منحصر به فرد ارزش دارد بهای بیشتری پرداخت کرد و برای او جزئیات یک محصول بسیار اهمیت دارد.
1397/11/23
صحبت‌های نیکو از جزئی‌نگری و انتخاب هوشمندانه

صحبت‌های نیکو از جزئی‌نگری و انتخاب هوشمندانه

نیکو یکی از افراد شناخته شده در شبکه اجتماعی اینستاگرام که بیشتر بخاطر فعالیت‌های هنری که دارد توانسته مخاطب زیادی جذب کند، او در این مصاحبه از جزئی‌نگری و انتخاب هوشمندانه برای ما صحبت می‌کند.
1397/11/23
بانک‌هــا می‌تواننــد نیازهــای اساســی یــک تولیدکننــده را بــه صــورت اقســاطی تامیــن کنند

بانک‌هــا می‌تواننــد نیازهــای اساســی یــک تولیدکننــده را بــه صــورت اقســاطی تامیــن کنند

کارآفرینـی از آن جملـه مفاهیمـی اسـت کـه در صورتـی که دولت‌ها نسـبت بـه آن اهتمـام ورزنـد، ره هرچند صد سـاله را در دهـه‌ای خواهنـد گذراند، رشـد شـتابان کارآفرینـی در جهـان چنـدي نیسـت کـه باعـث تحـول عظیـم در رویدادهـاي اقتصادي از یک طـرف و افزایـش شـکاف و فاصلـه میـان کشـورها شـده اسـت و عـدم برنامه‌ریـزي اجرایـی صحیـح در این حـوزه، ایـن فاصلـه را بیـش از پیـش افزایـش خواهـد داد .رشـته‌هایی که نقشـی در تولیـد ملـی ندارنـد ظاهـرا نادیـده انگاشـته می‌شـوند، غافل از ایـن که درصد بالایـی از ارزش افزوده در همیـن نوع تولید داخلـی قرار دارد. یکـی از رشـته‌های صنعتـی که کمتر مـورد توجه اسـت، صنعت شـیرآلات بهداشـتی است کـه سال‌هاسـت کارآفرینـان جسـور و خلـاق در ایـن صنعت ضمـن پذیرفتـن مخاطره‌های مالـی، اجتماعی و حیثیتـی محصولات منحصربـه فـرد بـا طراحـی متنـوع و کارایـی بـالا کـه نقـش مهمـی در جلوگیـری از هـدر رفتـن آب نیز دارند را تولیـد نموده‌اند .یکـی از کارآفرینان موفـق در ایـن رشـته رضـا قره‌داغی رئیـس هئیـت مدیره شـرکت آروشـا تولیدکننـده محصـولات شـیرآلات بهداشـتی با برند شـودر (Shouder) مـی‌باشـد . در ادامـه آنچـه مـی‌خوانیـد حاصـل گفتگـوی ماهنامـه شـهرصنعت بـا رضا قره‌داغی (رئیـس هیئـت مدیـره) و سـمیه قره داغی( مدیرعامل)شـرکت آروشـا می‌باشـد.
1397/08/23