وبلاگ

Blog


همه مطالب


تاثیر شیرآلات استاندارد بر سرانه مصرف آب

تاثیر شیرآلات استاندارد بر سرانه مصرف آب

مدیرکل دفتر مديريت مصرف آب و آبفای وزارت نیرو گفت: تجهیزات، استانداردها و تعرفه ها، چرخه‌ای هستند به هم متصل و نمی‌توان قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای بخش سرانه مصرف آب تدوین کرد، اما شیرآلات غیراستاندارد در بازار موجود باشد.
1397/10/15